Faststone capture portable 8.4. Download FastStone Capture Portable® 2019 latest free version 2019-03-26

faststone capture portable 8.4

FastStone Capture Portable 8.9 free download

faststone capture portable 8.4

FastStone Capture is a powerful, lightweight, yet full-featured screen capture tool and screen video recorder. Here you can crop, rotate or resize an image, sharpen it, tweak brightness or colours, add lines, shapes, highlights, watermarks and more. It even allows you to convert video files to animated gif files. Giao diện chính của FastStone Capture là một thanh tác vụ nổi nhỏ với một số ít các biểu tượng dể hiểu để kích hoạt chương trình với phương pháp chụp màn hình khác nhau : cửa sổ hoạt động, đối tượng, hình chữ nhật, tự do, toàn màn hình, di chuyển của sổ, vv. There are stacks of extras everywhere you look: a colour picker, screen magnifier, screen ruler, multi-monitor support, and more. Additional features like automatically generated filenames, support for a wide array of external editors, image scanning capabilities, screen crosshair, screen magnifier, and a screen ruler are included as well. Other features include image scanning, global hotkeys, automatic filename generation, support for external editors, a color picker, a screen magnifier and a screen ruler.

Next

FastStone Capture Portable 8.4

faststone capture portable 8.4

Editing tools include annotating texts, arrowed lines, highlights , resizing, cropping, sharpening, watermarking, applying edge effects and many more. The versions u uploaded do not match the official files. It also allows you to record all screen activities including onscreen changes, speech from microphone, mouse movements and clicks into highly compressed video files. FastStone Capture là một công cụ nhỏ gọn, chụp ảnh màn hình và quay video trên máy tính rất là chuyên nghiệp. Editing tools include annotating texts, arrowed lines, highlights , resizing, cropping, sharpening, watermarking, applying edge effects and many more. If your product is good, it will be here. Please note, while FastStone Capture is a commercial product, what you're buying is a lifetime licence: all future updates are yours for free.

Next

Download FastStone Capture 8.4 for windows

faststone capture portable 8.4

The program comes with a host of capture types, for instance: it can grab the full screen, the currently active window, a rectangular region of the screen, a freehand region, even a scrolling window, perfect for obtaining an image of a lengthy web page. FastStone Capture is a powerful, lightweight, yet full-featured screen capture tool and screen video recorder. What's New: Homepage: Installer: Zip: Portable: fake version?! Because everything here that you post is only for your friends. Other features include image scanning, global hotkeys, automatic filename generation, support for external editors, a color picker, a screen magnifier, a screen crosshair and a screen ruler. No this is the old release you are talking about.

Next

FastStone Capture 8.7 + Portable + Keygen

faststone capture portable 8.4

. It also allows you to record all screen activities including onscreen changes, speech from microphone, mouse movements and clicks into highly compressed video files. FastStone Capture includes a series of editing tools and functions, such as cropping, sharpening, annotating, resizing, watermarking, applying edge effects and many more. By default your captures will be sent to the FastStone editor. Other features include image scanning, global hotkeys, automatic filename generation, support for external editors, a color picker, a screen magnifier, a screen crosshair and a screen ruler. FastStone Capture là một phần mềm mạnh mẽ, kích thước nhỏ , nhưng vẫn đầy đủ tính năng chụp ảnh màn hình , công cụ cho phép bạn dễ dàng chụp và ghi chú mọi thứ trên màn hình bao gồm cả các cửa sổ, các đối tượng, trình đơn, toàn màn hình, các vùng hình chữ nhật và ngay cả cửa sổ hoặc trang web. Para acceder a él solo tienes que hacer click con el botón derecho y entrar en la ventana de opciones.

Next

FastStone Capture Portable 8.9 free download

faststone capture portable 8.4

FastStone Capture Portable là một tiện ích mạnh mẽ, nhỏ gọn, nhiều chức năng dùng để chụp ảnh màn hình và có thể lưu giữ file ở các định dạng khác nhau. A built-in video editor allows you to draw annotations, apply zoom effects and cut unwanted sections. Here you can crop, rotate or resize an image, sharpen it, tweak brightness or colours, add lines, shapes, highlights, watermarks and more. Now it is compatible with the latest version of popular web browsers: Internet Explorer 9, FireFox 4, Chrome 10, Opera 11 and Safari 5. Arabic, Chinese, Greek, Japanese, Korean, Russian.

Next

FastStone Screen Capture

faststone capture portable 8.4

FastStone is a lightweight, yet amazingly versatile screen capture tool that allows you to capture and annotate just about anything you might need. But you can ignore these specified rules. Editing tools include annotating texts, arrowed lines, highlights , resizing, cropping, sharpening, watermarking, applying edge effects and many more. A built-in video editor allows you to draw annotations, apply zoom effects and cut unwanted sections. Công cụ này cho phép bạn chụp ảnh màn hình hay quay video ở bất cứ vị trí nào trên Windows với nhiều cửa sổ kích thước khác nhau như chụp ảnh toàn mình hình Full Screen chụp cửa sổ Windows, chụp ảnh tùy chọn theo kích thước từ nhỏ đến lớn, quay video ở cửa sổ màn hình, tùy chọn kích thước để quay video. Además, cuando no estés seguro de la toma realizada siempre tendrás la opción de deshacer para que no se guarden la captura fallida.

Next

FastStone Capture 8.4

faststone capture portable 8.4

Công cụ chỉnh sửa bao gồm ghi chú chữ, mũi tên, đánh dấu , thay đổi kích thước, cắt , đóng dấu, áp dụng các hiệu ứng cạnh và nhiều hơn nữa. FastStone Capture Portable là phiên bản di động của phần mềm chụp ảnh và quay phim màn hình với các tính năng tương tự như bản cài đặt trên máy tính. Screenshots can be saved in different types of characters e. FastStone Capture là một công cụ nhỏ gọn, chụp ảnh màn hình và quay video trên máy tính rất là chuyên nghiệp. You post unknown software from unknown source, at least you had to provide official links and proof for existing software and user should know that it is origin source. Download Now FastStone Capture 8. Pre-Beta-Or-Fake version, no matter what is, it is not v8.

Next

Faststone Capture中文破解版

faststone capture portable 8.4

FastStone Capture tích hợp nhiều menu, cho phép bạn chỉnh sửa ảnh, thêm chú thích vào hình ảnh, thêm văn bản, xoay hình ảnh, cắt và ghép hình ảnh. Nó cũng cho phép ghi lại mọi hoạt động trên màn hình và âm thanh sang các tập tin video được nén. Để quay video màn hình thì Camtasia Studio là lựa chọn chính xác và tuyệt vời nhất dành cho bạn. Ưu điểm của Camtasia Studio là tạo các video quay màn hình có chất lượng rất tốt. FastStone is a lightweight, yet amazingly versatile screen capture tool that allows you to capture and annotate just about anything you might need.

Next

Download FastStone Capture 8.4 for windows

faststone capture portable 8.4

But if you don't need any processing then you can tell FastStone Capture to despatch your images directly to files the program is able to generate file names automatically , the clipboard; your printer, emails, Word or PowerPoint documents, and more. Allows you to capture as separate elements, windows, part of the working space and full screen scrolling page is maintained. The program comes with a host of capture types, for instance: it can grab the full screen, the currently active window, a rectangular region of the screen, freehand or fixed-sized regions, even a scrolling window, perfect for obtaining an image of a lengthy web page. In addition, the program lets you record the totality of the screen actions, including mouse movements and clicks, onscreen changes, speech from microphone, etc. Please note, while FastStone Capture is a commercial product, what you're buying is a lifetime licence: all future updates are yours for free. Những tính năng chính của FastStone Capture Portable: - Dùng để chụp màn hình.

Next